Het wezenlijke gesprek

Met leden van het AI Gilde aan tafel realiseren organisaties duurzame veranderingen. Ongeacht of zij opereren in de non-profit- of profitomgeving. In beide sectoren ontmoeten wij aanzienlijke verschillen in belangen. Het betreft individuen, teams, afdelingen en organisaties. Verwachtingen en perspectieven kunnen sterk uiteen lopen. Bovendien ligt de focus in de werkomgeving vooral op actie. Verklaarbaar en begrijpelijk,  de werkdruk is hoog. Terwijl juíst tijd nemen voor reflectie verschillen vaak overbrugt en mensen ‘meeneemt’.  Het bevordert de wendbaarheid en kracht van organisaties. De balans tussen actie en reflectie maakt succesvol reageren en anticiperen beter mogelijk. Daarom onderzoeken wij met onze opdrachtgevers graag de verschillen in belangen en visie. Gezamenlijk praten, denken, doen en leren creëert helder zicht op het geheel. Dit versterkt betrokkenheid en verbinding. Het is de kern van Appreciative Inquiry, met het wezenlijke gesprek als ons onderscheidend specialisme.

Lees meer

DIT DOEN WIJ DOOR MIDDEL VAN

ONDERZOEKEN

Resultaatgericht onderzoeken terwijl je verandering, vernieuwing of ontwikkeling vorm geeft. Kansen zien, mogelijkheden benutten. Wij doen dat methodisch.

Lees meer

FACILITEREN

Verandering, vernieuwing en ontwikkeling vragen veelzijdige kennis en ervaring. In élke fase faciliteren wij, van voorbereiding en begeleiding tot beoogd resultaat.

Lees meer

TRAINEN

Het delen van kennis en ervaring is wellicht een van de meest waardevolle activiteiten die mensen met elkaar verbindt. Daarom delen we graag onze kennis in actieonderzoek.

Lees meer

COACHEN

Mensen, teams en organisaties laten ontdekken hoe het eventueel ánders kan. Zó coachen we medewerkers en teams, creëren we een lerende organisatie.

Lees meer

Samen onderweg

Omhoog of omlaag, het doel beïnvloedt de route. Onbekende verten doemen op, na elke bocht volgt altijd een andere waarneming – iedereen ziet hetzelfde, maar interpreteert het anders. Het AI Gilde helpt mensen en organisaties die bereid zijn in het onbekende te stappen. Die inzichten willen delen en samen doelen willen stellen. Mensen die de wezenlijke noodzaak onderkennen van échte verandering, vernieuwing en ontwikkeling. Zonder nog te weten hoe die vorm te geven en te bereiken. Met waardering voor elkaar.

NIEUWS

Wezenlijke gesprekken

Lees meer

Het grote kennisfestival in Deventer

Lees meer

Kom naar het AI practitioners congres: Het Wonder der Verbinding

Lees meer

ONS BOEK

Verkrijgbaar in elke (internet)boekhandel!
Veranderen met Appreciative Inquiry

Meer informatie

AI Gilde, betrokkenheid en distantie

Veelzijdigheid en ervaring kenmerken het collectief dat AI Gilde heet. Een hecht verband van adviseurs en coaches die succesvol organisaties begeleiden. Hoe verschillend onze opdrachtgevers ook zijn, kenmerkend zijn hun wil en moed tot zelfreflectie. Daarmee onderkennen zij de noodzaak zichzelf écht te leren kennen. En ervaren dat als basis voor wezenlijke verandering, vernieuwing en ontwikkeling. Onze expertise in het voeren van wezenlijk ándere gesprekken helpt daarbij. Zo komen opdrachtgevers samen met ons tot de kern voor verantwoorde besluitvorming. Daarbij past een betrokken objectiviteit zoals die de leden van het AI Gilde kenmerkt.  

Onze trainingen

Basiscursus Appreciative Inquiry

Start datum: 6 juni 2023 Eind datum: 4 juli 2023

Basiscursus Appreciative Inquiry Maak uitgebreid kennis met Appreciative Inquiry tijdens de 3-daagse basiscursus. Het is een van de langstlopende cursussen over Appreciative Inquiry in Nederland en de inhoud ervan is gebaseerd op de Foundation Course van Case Western reserve University waar Appreciative Inquiry is ontwikkeld.

Lees meer

Workshop ‘Veranderen met AI’

Start datum: 15 juni 2023 Eind datum: 15 juni 2023

Op 15 juni organiseren we een introductieworkshop over de verandermethode Appreciative Inquiry. Ben je op zoek naar een aanpak van veranderen die waarderend is, praktisch en die mensen actief betrekt bij verandering, dan is deze workshop interessant voor jou.

Lees meer

Verdiepingsdag practitioners AI: Reflexiviteit en AI

Start datum: 20 juni 2023 Eind datum: 20 juni 2023

We bieden aan oud-cursisten en andere AI-practitioners de mogelijkheid om hun kennis en ervaring te verrijken tijdens deze praktische studiedag. Onze verdiepingsdagen zijn een combinatie van theoretische verdieping en praktisch oefenen met de stof die we aanreiken. Ze vormen een waardevolle en bruikbare aanvulling op de stof die in de basiscursus en de leergang AI behandeld wordt.

Lees meer