Wie we zijn

We zijn een team van ervaren organisatieadviseurs, onderzoekers en coaches die werken aan betekenisvolle vernieuwing en verbetering in bedrijven, organisaties en netwerken. In onze aanpak staan relaties tussen mensen centraal vanuit de gedachte dat betrokken, ge├źngageerde mensen voorwaarde zijn voor duurzaam presteren en verbeteren. Hun welzijn en welbevinden is daarbij steeds ons uitgangspunt, en vaak ook doel, in het bijzonder in perioden van vernieuwing en verandering.

Waar we voor staan

Impactvolle vernieuwingen en verbeteringen realiseren die bijdragen aan het duurzaam presteren van bedrijven en organisaties, het welbevinden van mensen en de tevredenheid van afnemers.

Hierbij is ons uitgangspunt dat werkelijke verandering tot stand komt tussen mensen en derhalve de relatie tussen die mensen onderdeel is van de veranderdynamiek. We kijken daarom specifiek naar zaken zoals erkenning, onderlinge verbondenheid en individuele betrokkenheid omdat deze succesvolle verandering mogelijk maken
We willen kennis van en ervaring met actieonderzoek bevorderen als een praktische methode van verandering en (sociale) innovatie.

Dat doen we door kennis over te dragen en mensen te trainen in en begeleiden bij actieonderzoek. Zo dragen we bij aan adequate en duurzame veranderpraktijken in bedrijven en organisaties.

Voorbeelden

Leden van het AI-Gilde werken in zeer uiteenlopende sectoren. Hieronder een greep uit de diverse opdrachtgevers.