Boeken

Veranderen met appreciative inquiry

‘Veranderen met Appreciative Inquiry’ geeft een uniek antwoord op de complexe verandervraagstukken van deze tijd. Het is geschreven voor veranderaars, coaches, adviseurs, opleiders en managers die op onderzoekende en waarderende wijze vernieuwing en verandering in organisaties en samenleving willen vormgeven.

Professionals die beseffen dat veranderen altijd mensenwerk is dat dóór in plaats van vóór mensen geschiedt. Voor wie transparantie, betrokkenheid en hoogwaardige interactie de bouwstenen van succesvolle verandering zijn. Het boek reikt ze de ingrediënten aan voor het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van een creatief veranderingsproces. Passend bij de eisen van deze tijd, waarin vaak geen eenvoudige antwoorden voorhanden zijn.

Bestel het boek via de website van de uitgever: www.businezz.nl.
Bestel bij uitgever

Handboek appreciative inquiry

Waarom zou je als manager of als medewerker in een bedrijf de moeite nemen om positief, waarderend naar de organisatie en naar de mensen om je heen te kijken?

Ons handboek appreciative inquiry over waarderend organiseren (appreciative inquiry) gaat verder dan alleen jezelf of een ander een plezier willen doen. Het gaat niet om de ontkenning van tekortkomingen, omdat je niet eerlijk naar problemen zou willen kijken… Het gaat erom dat je voor de voortgang, de ontwikkeling en vernieuwing van je bedrijf een aanpak kiest die écht werkt. Een aanpak die zo goed werkt omdat hij optimaal aansluit bij de manier waarop individuele en groepen mensen functioneren.

Bestel bij uitgever

Maak kennis met het boek Waarderend Organiseren van Robbert Masselink

Maak kennis met het boek Waarderend Organiseren van Robbert Masselink

Het waarderend werkboek geeft een levendige en praktische schets van AI in de Nederlandse en en Belgische praktijk. De term Appreciative Inquiry staat voor waarderend onderzoek, gestoeld op veranderingen in organisaties die op een positieve manier wordt ingestoken. Het voorwoord is geschreven door de grondlegger van Appreciative Inquiry in Amerika, David Cooperrider. Het is dit een baanbrekend boek en het eerste Nederlandstalige standaardwerk rond Appreciative Inquiry en is rijk gevuld met case-studies, verhalen, instrumenten en praktische suggesties. Het boek

Bestel bij uitgever

Waarderend organiseren – AI in de praktijk

De populariteit van AI als veranderkundige methode is in Nederland in de afgelopen jaren snel gegroeid.

In 2011 verschenen:

  • Praktisch boek over Appreciative Inquiry (AI)
  • Het Waarderend Werkboek.

In dit boek gaan Robbert Masselink en Jelmer IJbema in op het waarderend proces van verandering en beschrijven zij de stappen en principes die daarbij horen. Het boek bevat talrijke oefeningen, technieken en checklists voor de lezer om de methode in de praktijk toe te passen. Ook ditmaal hebben diverse professionals die met AI in de praktijk een bijdrage geleverd. Ben Tiggelaar, auteur van het boek Dromen, Durven en Doen, schreef het voorwoord voor het boek.

Bestel bij uitgever

Publicaties

Bijdrage aan: Diverging conversations through facilitation – 24 target case

Yes! Het nieuwe boek ‘Diverging Conversations through Facilitation – 24 Targeted Cases’ is uit. De hoofdredactie ervan was in handen van Henri Haarmans en Jan Lelie. In het boek staan 24 internationale praktijkvoorbeelden over het faciliteren van processen in organisaties. De titel drukt goed de paradox uit waarmee facilitators te maken hebben: om je doel te bereiken moet je soms divergeren. Deze ‘omweg’ wordt door opdrachtgevers soms als vreemd of omslachtig ervaren: je kunt toch recht op je doel afgaan?! Door deze ‘omweg’ te bewandelen bereik je echter een beter en meer gedragen resultaat en wordt het doel van de opdrachtgever vaak sneller bereikt. Zelf heb ik een bijdrage geleverd met een casus over ‘Leadership skills’ bij de gemeente Amsterdam. Ben je geïnteresseerd in het boek, stuur ons dan een mail.

Download artikel

De waarderende dialoog

Een artikel over Appreciative Inquiry en coaching, tijdschrift voor Coaching, 2006.

Inleiding:

De laatste tijd is er groeiende aandacht voor Appreciative Inquiry (AI), een aanpak voor positieve organisatieverandering. Binnen deze aanpak neemt de dialoog een bijzondere plaats in. Dit artikel beschrijft de principes en de aanpak van AI en belicht de waarderende dialoog als instrument voor verandering. Voor coaches is AI interessant vanwege het generatieve karakter van het proces, waardoor cliënten acties ondernemen op basis van wat ze in hun leven en werk echt belangrijk vinden. Hierbij neemt de taal die de coach hanteert een centrale plaats in.

Download artikel

Toepassing van appreciative inquiry bij intervisie

Een bijdrage van Robbert Masselink aan het Praktijkboek Intervisie (M. Bellersen en I. Kohlman, 2009) over Appreciative Inquiry en het positieve effect ervan bij het proces van intervisie.

Download mijn bijdrage

AI & Shadow

This article discusses the shadow of managerial logic, when it makes the lived experiences of people in an organization subservient to its own agenda. Appreciative Inquiry can successfully
act as a counterbalance between this managerial and experiential logic, and the AI practitioner can deliberately choose a position ‘in- between’.

Download mijn bijdrage

Collaboration as politics of affect

Over a period of three years, Robbert Masselink collected autoethnographic stories about the topic of collaboration from his personal experience
as an organizational change consultant as part of his research for a Ph.D. degree. Part of these stories were about his involvement in change processes where Appreciative Inquiry was applied, part about encounters with people from client organizations in which topics regarding particular change processes were discussed.

Download mijn bijdrage

Appreciative inquiry

Appreciative Inquiry (AI) is een zienswijze en methode voor een andere manier van leiden, veranderen en ontwikkelen van menselijk en organisatiepotentieel. Hoe vaak richt een leider of manager zijn aandacht op wat iemand goed doet, op de kwaliteiten en talenten van zijn medewerkers en op wat er werkt in haar afdeling of organisatie? Of dat een organisatie haar strategische ambitie collectief vormgeeft, die breed gedragen wordt en succesvolle realisatie tot resultaat? Niet heel vaak

Download mijn bijdrage

Rene Bouwen

René Bouwen, from Leuven University in Belgium, is one of the few Europeans who have witnessed the development of Appreciative Inquiry at
close quarters. The post- Masters Consulting in Groups and Organizations program connects students from Leuven University and Case Western Reserve University in the United States.

Download mijn bijdrage

Summit case

In the autumn of 2015, a large- scale AI conference was held
in a mental health institution in the Netherlands. Its aim was to inquire into the topic of addiction recovery.

Download mijn bijdrage

Waarderende intervisie klein

Download mijn bijdrage

What's coming next

David Cooperrider and Suresh Srivastva could not have foreseen the enormous impact Appreciative Inquiry would have. The human side of enterprise has become central in many organizations. In this issue of AI Practitioner we want to explore the future possibilities of Appreciative Inquiry. If we were trying to make up a promising agenda for the future, what topics should be on it and why?

Download mijn bijdrage