Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (ook wel Waarderend Actieonderzoek) is een benadering die op een positieve opbouwende wijze kijkt naar mensen, organisatie en situaties.

Om als organisatie te groeien, zul je bepaalde uitdagingen en vraagstukken moeten overwinnen. Soms is het antwoord op deze uitdagingen en vraagstukken zeer eenvoudig. In andere gevallen kun je een plan doorlopen en een vaste methode volgen om een volgende stap te zetten. Soms, maar niet altijd.

Appreciative inquiry methode

Wie wil groeien en met de gehele organisatie een nieuwe stap wil zetten of een nieuw doel wil bereiken, kan hiervoor externe hulp inschakelen. Vaak betekent deze externe hulp ook het hanteren van een externe methode. Dat kan ook anders.

Met appreciative inquiry kun je groeien van binnenuit. Groeien door te kijken naar de passie, het talent, de ideeën en de ervaringen die al in de organisatie aanwezig zijn. Het AI Gilde helpt hierbij.

In het kort: wat is appreciative inquiry?

Appreciative inquiry draait om positieve ontwikkeling van binnenuit. Zoiets hoor je wellicht wel vaker, maar er zijn maar zeer weinig methoden die zich écht hierop richten. Ga maar na: de bij jou reeds bekende methoden gebruiken waarschijnlijk allemaal “wijsheid van buitenaf” om verbetering te bewerkstelligen. Maar hoe zit het met wijsheid van binnenuit?

Appreciative inquiry (of zoals het in het Nederlands genoemd wordt: “waarderend actieonderzoek”) gaat uit van de kennis, drive en innovatie die reeds aanwezig zijn. Het is een inclusieve aanpak. Dit wil zeggen dat mensen uit het bedrijf zelf worden betrokken bij het proces. Immers: wie weten er nu meer over het bedrijf dan de mensen die hier werkzaam zijn?

Lees hier de uitgebreide blog over; Wat is appreciative inquiry?

Kennis en tools voor zelforganisatie

Het doel van AI is dus om verbetering te bewerkstelligen met behulp van reeds aanwezige, interne kennis en ervaring?. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daarom verschaft AI de kennis en de tools die zelforganisatie mogelijk maken. Zelforganisatie is namelijk een ontzettend krachtig middel, maar bij de meeste bedrijven ontbreekt de kennis om ervoor te zorgen. In veel organisaties bestaan onzichtbare muren. De vele talenten, passies, vaardigheden en ideeën die medewerkers hebben, en die het bedrijf verder kunnen brengen, blijven daardoor vaak onbenut. Wanneer dit alles bij elkaar wordt gebracht, levert dit prachtige nieuwe resultaten op. Dit gebeurt helaas nog te zelden. AI brengt deze bij elkaar en zorgt ervoor dat dit wel gebeurt. Met behulp van appreciative inquiry, kortweg AI genoemd, worden deze spreekwoordelijke muren doorbroken en komen mensen tot elkaar om gezamenlijk te werken aan doelen. Het gevolg? Een organisatie waarin iedereen gehoord kan worden, een bijdrage kan leveren en daadwerkelijk kan ervaren dat er iets gedaan wordt met zijn of haar bijdrage. Het resultaat hiervan is dat mensen zich verbonden voelen met de gezamenlijke opgave en hiervan het eigenaarschap op zich nemen.

Basiscursus Appreciative Inquiry

Waarom kiezen voor Appreciative Inquiry? Lees hier over onze basiscursus.

Leergang Appreciative Inquiry

Waarom kiezen voor Appreciative Inquiry? Lees hier over onze leergang.

Appreciative inquiry In de praktijk

Een zelforganiserend bedrijf waarin alle medewerkers elkaar horen en er alle ruimte is voor ideeën en ontplooiing van individueel talent: dat klinkt mooi, maar hoe kun je hiervoor zorgen? Appreciative inquiry werkt met de “5 D’s”:

 • Define,
 • Discover
 • Dream
 • Design
 • Deliver

Eerst wordt gedefinieerd wat er moet worden onderzocht en op welke manier dit zou kunnen. Vervolgens onderzoeken medewerkers samen wat er in het verleden op dit gebied heeft gewerkt en wat zij waarderen. Daarna denkt men na over de toekomst en de ideale stip op de horizon. Welke processen en veranderingen zijn er nodig om die stip op de horizon te realiseren? In het Nederlands laten deze 5 D’s zich vertalen in de 6 V’s:

 • Verhelderen
 • Vertellen
 • Verbeelden
 • Vernieuwen
 • Vormgeven
 • Verankeren

Samen werken medewerkers ideeën, processen en activiteiten uit en dragen zo bij aan het realiseren van het gezamenlijke doel. Alle bijdragen komen voort uit eigen ervaringen en op basis van eigen inzichten. Zo worden op unieke en inclusieve wijze veranderingen in werking gezet en wordt er stap voor stap en eensgezind toegewerkt naar verbetering en resultaten. 

Dit is AI in een notendop, maar er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Daarom is het belangrijk om dit veranderproces te laten begeleiden en structureren door een ervaren specialist. Het AI Gilde doet niet anders dan bedrijven helpen veranderen en verbeteren met behulp van appreciative inquiry. Tijdens onze basiscursus Appreciative inquiry helpen we jouw organisatie kennis te maken met de mogelijkheden.

Dromen koppelen aan resultaat

Je hebt nu waarschijnlijk al een beeld van wat AI is en wat het kan doen. Wat AI vooral niet is, is filosofisch dromen over een stip aan de horizon.

Dromen wordt gekoppeld aan verandering en resultaat. In de aanpak van AI is volop ruimte voor emoties en ervaringen van alle medewerkers. Gevoelens van blijdschap, trots, maar ook teleurstelling en zelfs neutrale ervaringen zijn zeer waardevol en dragen bij aan het bepalen van de juiste richting en het bewerkstelligen van verandering.

Elk gevoel, elke ervaring en elk idee wordt concreet gekoppeld aan een actie.

Een AI-traject toegespitst op jouw organisatie

AI Gilde heeft zeer ervaren organisatiecoaches in dienst die kunnen zorgen voor een AI-traject dat helemaal is toegespitst op jouw organisatie en situatie. Zij integreren in je organisatie en helpen van A tot Z: van het (verder) definiëren van doelen tot het uitwerken en implementeren van een visie, een ontwikkeltraject opzetten, AI-trainingen verzorgen en een klimaat helpen creëren waarin een constructieve en waarderende dialoog gevoerd kan worden.

Een appreciative inquiry training / AI-traject kan ook in jouw organisatie zorgen voor de nieuwe stap waar iedereen zo aan toe is. Onze coaches kunnen dit bewerkstelligen. Ook voor jouw organisatie weten wij een optimaal klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen, waarin positieve veranderkracht vloeit en waarin middels een vruchtbare bodem van waardering volop ruimte wordt gegeven aan het individu, het bundelen van krachten en het gezamenlijk bijdragen aan een nog betere organisatie.

Ben je nieuwsgierig? Neem contact met ons op. Wij vertellen je in een persoonlijk gesprek graag alle ins en outs over AI, of komen een introductie verzorgen. We horen graag over de uitdagingen waar je tegenaan loopt en kunnen samen met jou op zoek gaan naar de ideale manier om middels appreciative inquiry jouw organisatie naar nieuwe hoogten te stuwen. 

Geintereseerd?

Wanneer ons verhaal u aanspreekt maken we graag nader kennis om uw ambitie te verkennen en te onderzoeken wat wij hierin kunnen betekenen. Geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op met Robbert Masselink van het AI Gilde of met een van de andere adviseurs.