Onderzoeken

Resultaatgericht onderzoeken terwijl je verandering, vernieuwing of ontwikkeling vorm geeft.  Kansen zien, mogelijkheden benutten. Wij doen dat methodisch in waarderende dialoog met de mensen waar het om draait. Het is mensenwerk en begint met oprechte aandacht en respect voor elkaar. Dit waarderend actieonderzoek werkt. Op élk niveau.

Faciliteren

Verandering, vernieuwing en ontwikkeling vragen veelzijdige kennis en ervaring. In élke fase faciliteren wij, van voorbereiding en begeleiding tot beoogd resultaat. Participerend, onderzoekend en betrokken. In de wetenschap dat het áltijd draait om mensen. Ongeacht de aard of omvang van een organisatie, haar ambities of de veranderopgave.

Lees meer

Coachen

Mensen, teams en organisaties laten ontdekken hoe het eventueel ánders kan. Zó coachen we medewerkers en teams, creëren we een lerende organisatie. Onze maatwerk intervisie- en leiderschapstrajecten stimuleren professionele groei. Wij ervaren individuele- en teamontwikkeling als essentiële factoren bij verandering, vernieuwing en ontwikkeling.

Trainen

Het delen van kennis en ervaring is wellicht een van de meest waardevolle activiteiten die mensen met elkaar verbindt. Daarom delen we graag onze kennis in waarderend actieonderzoek en andere onderwerpen. Dat doen we via leergangen, cursussen, workshops en verdiepingsdagen. In company bieden we zelfstandige leertrajecten in Appreciative Inquiry aan. Veelal in samenhang met veranderkundige begeleiding.

Lees meer

Onderzoeken

Doelen voor verandering duidelijk krijgen en stap voor stap realiseren met waarderend actieonderzoek. Resultaatgericht én met oog voor de menselijke maat.

 

Herkenbaar:

Organisaties worden toenemend geconfronteerd met nieuwe, steeds complexere vraagstukken. Ze raken organisaties vaak in het hart en leiden tot spanning. Logica en buikgevoel vragen steeds opnieuw om visie, anticiperen en ingrijpen door management. Maar waar leidt dit toe? Zijn we hier al eerder geweest?  Maar hoe dan wel? 

Meestal is er geen ‘beste’ of ‘juiste’ oplossing voorhanden. Er spelen namelijk verschillende belangen. Vaak wringt het tussen beleid en uitvoering. Er is geen overeenstemming over wat het probleem is. En al helemaal niet over wat een oplossing zou kunnen zijn.

Dit soort situaties is waarneembaar bij diverse organisaties – van klein tot groot. Inmiddels ontwikkelt zich een trend om verandering wezenlijk ánders te benaderen. Opvallend daarbij is de intentie om experimenteel en onderzoekend te veranderen. Toenemend ervaren wij daarbij de wens tot veranderen in nauwe samenwerking met de mensen in de praktijk. Wij signaleren het in sterk uiteenlopende sectoren. Van (semi)overheid, medische- en sociale zorgverlening tot onderwijs. En van zakelijke dienstverlening tot IT en Bouw.

Onze ervaring:

Het zijn díe verandersituaties waarin leden van het AI Gilde waarde creëren. Als betrokken specialisten in de onderzoekende aanpak bij organisatieverandering en -ontwikkeling.

Het betreft waarderend actieonderzoek (AI), en andere vormen van onderzoek, gericht op duurzaam resultaat. We zetten het samen met opdrachtgevers en hun medewerkers succesvol in. Daarbij is het faciliteren en voeren van wezenlijke gesprekken de kern. Samen praten, denken, doen en leren is de basis.

In wezenlijke gesprekken ontdekken mensen overeenkomsten en verschillen. Deze vormen de opmaat voor acties en initiatieven die tot daadwerkelijke en duurzame vernieuwing leiden. Met deze vorm van veranderen hoeft draagvlak niet achteraf gecreëerd te worden. Verschillen zijn in beeld en worden productief gemaakt. Oplossingen zijn vernieuwend en gedragen.

Recente voorbeelden

 • Overheidsinstelling: Verbeteren van cliëntgerichtheid
 • Fusie in de technische sector: Versterken en vestigen van de bedrijfsidentiteit 
 • Een grote zorgverlener: Verbeteren van onderlinge samenwerking tussen individuen en tussen teams
 • Lokale overheden: Meer opgavegericht  werken

Faciliteren

Elkaar écht willen verstaan is de essentie van de waarderende dialoog. De kern van het wezenlijke gesprek. In het besef dat je niemand bent zonder de ander. Als AI Gilde faciliteren wij daarom specifieke ontwikkelingstrajecten, (leer)programma’s en projecten. Bewezen effectief.

Herkenbaar:

In praktisch elke organisatie komen problemen voor. Er zijn tal van oorzaken. Bijvoorbeeld wensen of noodzaak tot groei, krimp of consolidatie. Of het schort aan de interne cultuur en het management. Of de onderlinge samenwerking ‘loopt niet lekker’.

Veelal structurele omstandigheden die haast ongemerkt in de weg gaan zitten. Zij remmen de ontwikkeling van mensen en organisaties. Verantwoord handelen vraagt herkenning van de situatie en de noodzaak er constructief iets aan te doen. Dat besef neemt toe, net zoals de vraag ‘hoe dan wel?’ 

Onze ervaring:

Vrije interactie van meningen en ervaringen en visie biedt ruimte voor perspectieven. Hoe wezenlijker de gesprekken, hoe eerder vernieuwing, verandering en ontwikkeling zichtbaar worden.

Externe begeleiding maakt daarbij dat ook  leidinggevenden onbelast en met plezier participeren. De leden van het AI-Gilde zijn begeleiders en sparringpartners op inhoudelijk-, procesmatig- en relationeel niveau. Als specialisten kennen we de dynamiek van ontwikkeling en verandering. Zo werkt onze waarderende stijl van faciliteren met een constructief kritische blik productief en generatief.  Verantwoorde beweging in denken en doen vloeit voort uit de kwaliteit en diepgang van die gesprekken.

Recente voorbeelden

 • Overheidsorganisatie: Gesprekken faciliteren over de interne samenwerking
 • Ziekenhuis: Gesprekken faciliteren gericht op patiëntbejegening
 • Non-profit organisatie: gesprekken faciliteren over de interne cultuur
 • Technisch grootbedrijf: Gesprekken over toekomstvisie
 • IT-onderneming: Gesprekken faciliteren over visie en strategie
 • Bouwonderneming: Gesprekken faciliteren over visie en samenwerking

Coaching

Leden van het AI-Gilde die coaching aanbieden zijn specialisten op hun eigen terrein.  Wat zij gemeen hebben is hun dialogische en narratieve stijl. Dat maakt hun coaching onderscheidend van andere stijlen. Zo helpen zij mensen en teams in hun ontwikkeling. Regelmatig wordt het instrument coaching ingezet als onderdeel van een verander- of ontwikkelingstraject binnen organisaties. Terwijl het ook als zelfstandige activiteit beschikbaar is.

Herkenbaar:

Iemand functioneert niet optimaal, mist relationele vaardigheden, zit klem. Heeft echter wél de potentie (en vaak de kennis) beter te presteren. Met meer plezier en als lid van een team.

Dan is individuele coaching in principe een effectief hulpmiddel. Of neem een team dat niet als team opereert. Schadelijk voor de organisatie, vaak desastreus voor de teamleden. Ziekteverzuim of verloop liggen bovengemiddeld. 

Onze ervaring:

In het kader van onze werkzaamheden komt teamcoaching frequent voor. Teamcoaching leidt vrijwel altijd tot snel zichtbare en duurzame verbeteringen.

Ook bij onze teamcoaching leidt het wezenlijke gesprek tot reflectie en meer zelfkennis. Net zoals bij het waarderend actieonderzoek. Dat blijkt ook sterk bij coaching van individuele medewerkers. Het laat ze anders naar de zaken en zichzelf kijken. Zo krijgt de coachee meer zicht op het eigen functioneren rol binnen de organisatie. En onderneemt zelfstandig danwel begeleid besluiten. Om daarna in het belang van zichzelf, team en organisatie verder te kunnen. Op eigen kracht!

Recente voorbeelden

 • Gemeente: Coaching van teams en individuele medewerkers
 • Zorgorganisatie: Individuele coaching medewerkers
 • Multinational: Coaching programma directeur

Trainingen

De leden van het AI Gilde delen hun kennis en ervaring in ruime mate als ze onderzoeken, faciliteren en coachen. Dat gebeurt ook via diverse trainingen en cursussen. De deelnemers en hun dagelijkse praktijk staat daarin centraal. Elk onderdeel en de kennis die het AI Gilde aanbiedt is terdege onderbouwd en direct toepasbaar. Wij stimuleren het actief toepassen van de kennis die je bij ons verwerft.

Herkenbaar:

De trainingen, cursussen van het AI gilde zijn ‘experience-based’ van karakter. Deelnemers leren met en van elkaar op basis van de praktijk die ze inbrengen.

De kennis en ervaringen die worden uitgewisseld stimuleren het toepassen ervan in de praktijk en dragen bij aan nieuwe ervaringen en resultaten. Waarbij altijd oog is voor de specifieke context van de deelnemers om niet te vervallen in formule-denken. Het maakt de trainingen van het AI Gilde in hoge mate praktisch, maar altijd theoretisch goed onderbouwd.

 

Onze ervaring:

Deelnemers aan trainingen, cursussen en workshops van het AI Gilde zijn altijd aangenaam verrast als ze het geleerde in praktijk brengen.
De effecten van waarderend onderzoeken, van waarderende gespreksvoering en van waarderende coaching, om enkele voorbeelden te noemen, zijn direct zichtbaar in hun dagelijkse gesprekken en bijeenkomsten. Of het nu wordt toegepast in ontwikkelingsgesprekken, bij strategie-ontwikkeling of organisatieverandering. Met oog voor de menselijke maat. 

Actueel trainings- en cursusaanbod

Basiscursus Appreciative Inquiry

Start datum: 18 september 2024 Eind datum: 31 oktober 2024

Basiscursus Appreciative Inquiry Maak uitgebreid kennis met Appreciative Inquiry tijdens de 3-daagse basiscursus. Het is een van de langstlopende cursussen over Appreciative Inquiry in Nederland en de inhoud ervan is gebaseerd op de Foundation Course van Case Western reserve University waar Appreciative Inquiry is ontwikkeld.

Lees meer

Waarderende gespreksvoering

Start datum: 24 september 2024 Eind datum: 17 oktober 2024 Locatie: De cursus wordt verzorgd op een centrale locatie in het land. De kosten voor deze driedaagse cursus bedragen €1.295,- excl. btw. Deze prijs is inclusief het boek ‘Veranderen met appreciative inquiry – waarderend actieonderzoek in de praktijk’.

Wil je als manager of leider beter communiceren met je medewerkers en zij met jou? Wil je bouwen aan een psychologisch veilig werkklimaat? Wil je dat de opvolging van gesprekken beter verloopt of dat jullie elkaar beter begrijpen? Of misschien wil je een nieuwe koers uitzetten en jouw mensen bewegen om zich daar uit eigen beweging bij aan te sluiten. Dan is deze 3-daagse cursus waarderende gespreksvoering voor jou interessant. Wederzijds begrip, vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke ingrediënten van goede samenwerking tussen mensen. Een productieve en plezierige werkrelatie kan eigenlijk niet zonder en hetzelfde geldt voor de gezagsrelatie tussen leiders, managers en medewerkers. Kenmerkend voor deze aspecten is dat ze nooit vanzelfsprekend zijn en samen worden waargemaakt, elke dag weer. Daarvoor dienen mensen wel over de vereiste kennis en vaardigheden te beschikken. Die reiken we de deelnemers in deze cursus aan. Een waarderende benadering van gesprekken We staan er vaak niet bij stil, maar een groot deel van gesprekken in organisaties gaat over problemen, bedreigingen, gebreken, fouten en gemis. Echter, waar je het meeste over praat en denkt wordt onderdeel van je werkelijkheid en realiteit. Met als gevolg dat de goede en belangrijke dingen in het werk naar de achtergrond verschuiven. ‘Probleem’-taal heeft impact op de sfeer in een organisatie en op de motivatie en houding van mensen. Het zijn belangrijke redenen om aandacht te geven aan de kwaliteit van gesprekken, het taalgebruik en de interacties tussen mensen in jouw organisatie of team. Een praktijkgerichte cursus De cursus is praktisch en ervaringsgericht van opzet. We werken met de praktijk van de deelnemers door vanuit de theorie praktische handvatten aan te reiken en hiermee tijdens de cursusdagen te oefenen. Zo kun je zelf ervaren hoe het werkt in jouw dagelijkse praktijk. Je leert op deze manier om de stof die we je aanreiken te vertalen naar je eigen werk en organisatie.

Lees meer

Basiscursus Appreciative Inquiry

Start datum: 12 november 2024 Eind datum: 10 december 2024

Basiscursus Appreciative Inquiry Maak uitgebreid kennis met Appreciative Inquiry tijdens de 3-daagse basiscursus. Het is een van de langstlopende cursussen over Appreciative Inquiry in Nederland en de inhoud ervan is gebaseerd op de Foundation Course van Case Western reserve University waar Appreciative Inquiry is ontwikkeld.

Lees meer