3 dagen
1
€ 1.295,- excl. btw

Waarderende gespreksvoering

Wil je als manager of leider beter communiceren met je medewerkers en zij met jou? Wil je bouwen aan een psychologisch veilig werkklimaat? Wil je dat de opvolging van gesprekken beter verloopt of dat jullie elkaar beter begrijpen? Of misschien wil je een nieuwe koers uitzetten en jouw mensen bewegen om zich daar uit eigen beweging bij aan te sluiten. Dan is deze 3-daagse cursus waarderende gespreksvoering voor jou interessant.

Wederzijds begrip, vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke ingrediënten van goede samenwerking tussen mensen. Een productieve en plezierige werkrelatie kan eigenlijk niet zonder en hetzelfde geldt voor de gezagsrelatie tussen leiders, managers en medewerkers. Kenmerkend voor deze aspecten is dat ze nooit vanzelfsprekend zijn en samen worden waargemaakt, elke dag weer. Daarvoor dienen mensen wel over de vereiste kennis en vaardigheden te beschikken. Die reiken we de deelnemers in deze cursus aan.

Een waarderende benadering van gesprekken

We staan er vaak niet bij stil, maar een groot deel van gesprekken in organisaties gaat over problemen, bedreigingen, gebreken, fouten en gemis. Echter, waar je het meeste over praat en denkt wordt onderdeel van je werkelijkheid en realiteit. Met als gevolg dat de goede en belangrijke dingen in het werk naar de achtergrond verschuiven. ‘Probleem’-taal heeft impact op de sfeer in een organisatie en op de motivatie en houding van mensen. Het zijn belangrijke redenen om aandacht te geven aan de kwaliteit van gesprekken, het taalgebruik en de interacties tussen mensen in jouw organisatie of team.

Een praktijkgerichte cursus

De cursus is praktisch en ervaringsgericht van opzet. We werken met de praktijk van de deelnemers door vanuit de theorie praktische handvatten aan te reiken en hiermee tijdens de cursusdagen te oefenen. Zo kun je zelf ervaren hoe het werkt in jouw dagelijkse praktijk. Je leert op deze manier om de stof die we je aanreiken te vertalen naar je eigen werk en organisatie.

Resultaten

Na afloop van de cursus waarderende gespreksvoering heb je:
  • Jouw kijk op communicatie en samenwerking veranderd;
  • Ervaring opgedaan met waarderende gespreksvoering;
  • Jouw onderzoekende vaardigheden versterkt;
  • Een goede basis gelegd voor het voeren van andere gesprekken in organisaties;
  • Vaardigheden ontwikkeld om vertrouwen en veiligheid in samenwerking te bevorderen.

Tijdsinvestering en inhoud

De cursus waarderende gespreksvoering duurt 3 dagen die over een periode van 2 maanden verdeeld zijn. Tussen de cursusdagen door breng je het geleerde in praktijk, deze vormt de opmaat voor de volgende dag.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze cursus? Neem dan contact op met Robbert.

robbertmasselink robbertmasselink@aigilde.nl

Cursus data

Cursus vind plaats op: 24 sep 2024 2 okt 2024 17 okt 2024 Direct aanmelden

– Communiceren vanuit een interactief perspectief
– Samenwerken als een coöperatief-competitief proces
– Samen betekenis creëren in gesprekken

– Principes en methode van Appreciative Inquiry
– Aan de slag met communicatief leiderschap

– Zorgvuldig leren communiceren
– Waarderende gesprekken voeren
– Communicatief vertrouwen vergroten

De opbouw van de cursus is getrapt. We starten op de eerste dag vanuit de praktijk van de deelnemers en leggen een stevige theoretische basis. Op dag twee gaan we aan de slag met het waarderende gespreksmodel en ontwikkel je het vertrouwen en de vaardigheden om het geleerde in praktijk te brengen. Op de derde dag kijken we groepsdynamisch naar hoe vertrouwen en veiligheid zich ontwikkelen tussen mensen en hoe je als leidinggevende of medewerker daaraan een constructieve bijdrage levert. Op alle dagen wisselen we theoretische kennis af met praktische oefeningen.

Inschrijven voor de
Waarderende gespreksvoering

Interesse? Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen aan Wiesje Joudieh, wiesje.joudieh@hetzuiderlicht.nl van het Zuiderlicht of je op te geven via de website: aigilde.nl/waarderendegesprekken.

Wil je nadere informatie over de cursus, stuur dan een mail aan: robbert.masselink@hetzuiderlicht.nl.

    Deze site is beveiligd met ReCaptcha en de Google Privacy en Voorwaarden zijn van toepassing.