Onze agenda

Basiscursus Appreciative Inquiry

Veranderen is mensenwerk. Dat is een kerngedachte van appreciative inquiry. Maak kennis met deze andere manier van veranderen, ontwikkelen en leren. Samen kijken naar wat er al wél werkt en in beweging komen om verandering te bewerkstelligen die impact genereert. Veranderen doe je niet vóór mensen, maar mét mensen!

Lees meer

Coachen met Appreciative Inquiry

3 daagse cursus Wat is coachen met Appreciative Inquiry? Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoeken) is een coachingsbenadering die zich kenmerkt door een grondig onderzoek van eigen ervaringen en wat van waarde is voor de coachklant. Appreciative Inquiry gaat verder dan louter het verkennen van positieve aspecten en omvat ook waarderend actieonderzoek. Dit houdt in dat er niet alleen wordt geobserveerd en begrepen, maar dat coach en coachee samen optrekken in dat onderzoek, dat wisselend bestaat uit praktijkreflectie en experimenteren in de praktijk van de coachee. Wat doe je als coach? 1. Verkenning van eigen ervaringen:
Je nodigt coachklanten uit om hun eigen ervaringen te onderzoeken en erop te reflecteren, waarbij de focus ligt op momenten van succes en voldoening. 2. Identificatie van waarde:
Je benadrukt het belang van wat waarde heeft voor de coachklant en hoe deze waarde kan worden ingezet voor groei en ontwikkeling. 3. Persoonlijke ontdekkingsreis:
Je stimuleert een persoonlijke ontdekkingsreis waarbij individuen o.b.v. eigen ervaringen en sterkten, zoeken naar kansen en mogelijkheden voor verandering en beweging. 4. Waarderend actieonderzoek:
Na het begrijpen van positieve aspecten, moedig je aan tot actie. Het gaat verder dan inzicht en spoort aan tot actieve betrokkenheid bij het implementeren van positieve veranderingen.

Lees meer

Waarderende gespreksvoering

Wil je als manager of leider beter communiceren met je medewerkers en zij met jou? Wil je bouwen aan een psychologisch veilig werkklimaat? Wil je dat de opvolging van gesprekken beter verloopt of dat jullie elkaar beter begrijpen? Of misschien wil je een nieuwe koers uitzetten en jouw mensen bewegen om zich daar uit eigen beweging bij aan te sluiten. Dan is deze 3-daagse cursus waarderende gespreksvoering voor jou interessant. Wederzijds begrip, vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke ingrediënten van goede samenwerking tussen mensen. Een productieve en plezierige werkrelatie kan eigenlijk niet zonder en hetzelfde geldt voor de gezagsrelatie tussen leiders, managers en medewerkers. Kenmerkend voor deze aspecten is dat ze nooit vanzelfsprekend zijn en samen worden waargemaakt, elke dag weer. Daarvoor dienen mensen wel over de vereiste kennis en vaardigheden te beschikken. Die reiken we de deelnemers in deze cursus aan. Een waarderende benadering van gesprekken We staan er vaak niet bij stil, maar een groot deel van gesprekken in organisaties gaat over problemen, bedreigingen, gebreken, fouten en gemis. Echter, waar je het meeste over praat en denkt wordt onderdeel van je werkelijkheid en realiteit. Met als gevolg dat de goede en belangrijke dingen in het werk naar de achtergrond verschuiven. ‘Probleem’-taal heeft impact op de sfeer in een organisatie en op de motivatie en houding van mensen. Het zijn belangrijke redenen om aandacht te geven aan de kwaliteit van gesprekken, het taalgebruik en de interacties tussen mensen in jouw organisatie of team. Een praktijkgerichte cursus De cursus is praktisch en ervaringsgericht van opzet. We werken met de praktijk van de deelnemers door vanuit de theorie praktische handvatten aan te reiken en hiermee tijdens de cursusdagen te oefenen. Zo kun je zelf ervaren hoe het werkt in jouw dagelijkse praktijk. Je leert op deze manier om de stof die we je aanreiken te vertalen naar je eigen werk en organisatie.

Lees meer

Basiscursus Appreciative Inquiry

Veranderen is mensenwerk. Dat is een kerngedachte van appreciative inquiry. Maak kennis met deze andere manier van veranderen, ontwikkelen en leren. Samen kijken naar wat er al wél werkt en in beweging komen om verandering te bewerkstelligen die impact genereert. Veranderen doe je niet vóór mensen, maar mét mensen!

Lees meer