9 maart 2020

Intervisie en coaching

Er zijn tal van manieren om in een organisatie te zorgen voor verbetering. Het inschakelen van externe kennis is daarbij een beproefde methode. Dit kan op meerdere manieren gebeuren. Het is goed om daarbij stil te staan. Huur je bijvoorbeeld een expert in met diepgaande vakkennis, is de kans groot dat het beoogde eindresultaat wordt behaald. Alleen: ten koste van wat? Wellicht ten koste van de kennis en het potentieel dat al in de organisatie aanwezig is. Het AI Gilde biedt intervisie en coaching die meer biedt dan toegevoegde kennis. Onze methode is erop gericht om elke organisatie zelf de antwoorden te laten vinden en de stappen voor de gewenste verbetering te laten zetten.

Onze intervisie en coaching hebben als doel om het potentieel datal in uit de organisaties aanwezig is te benutten. Wij weten uit ervaring: dat potentieel is groter dan de meeste organisaties zich realiseren.

Intervisie en coaching als antwoord op vraagstukken

Vaak is de externe kennis die wordt ingeschakeld nuttig en draagt het bij aan verbetering en het behalen van doelen, maar is het ook dominant. De aanwezige kennis in de organisatie zelf wordt vaak onvoldoende aangeboord of wordt overvleugeld door de expertise van buitenaf. Wat gebeurt er op het moment dat deze kennisbron weer verdwijnt?

Bij het AI Gilde willen wij verandering en verbetering op een andere wijze bewerkstelligen. Dit doen wij door middel van gerichte coaching. Wij helpen op alle niveaus om het maximale uit de interne mogelijkheden te halen. Of het nu gaat om het begeleiden van de directie of het management, teamcoaching verzorgen voor afdelingen of teams of het coachen van individuen.

Ons uitgangspunt is altijd hetzelfde: achterhalen wat er speelt, een vraagstuk en doelstelling definiëren en samen op zoek gaan naar de antwoorden. Dit betekent dat je met ons geen inhoudelijk specialist in huis haalt die de antwoorden op een presenteerblaadje aanreikt. Wel een betrokken en deskundige begeleider die mensen stimuleert en faciliteert bij het nemen van eigen initiatief, waarin de aanwezige kennis, talenten en vaardigheden maximaal worden ontplooid.

Wat houdt intervisie in?

De term “intervisie” heeft voor sommigen een wat zware lading en wordt vaak geassocieerd met lastige problemen waarvoor geen pasklaar antwoord bestaat. Voor ons is het een elegante manier om groepen professionals collectief te laten leren over hun vaak weerbarstige praktijk. Daarvoor zet het AI Gilde verschillende intervisietechnieken in, zodat de vorm past bij de organisatie en het probleem. Daardoor is onze intervisie er steeds op gericht om naadloos aan te sluiten op de behoeften van de organisatie.

De eerste stap is om te inventariseren wat die behoeften zijn en de organisatie te leren kennen. Dat maakt het mogelijk om, als tweede stap, een passend intervisieaanbod te kunnen doen, zodat medewerkers en teams bij hun vraagstukken, uitdagingen en problemen geholpen worden.

Doordat we na verloop van tijd uw organisatie beter leren kennen, zijn we ook in staat om proactief situaties te signaleren die voor verbetering vatbaar zijn.

Zo bevorderen we permanent leren en ontwikkelen in uw organisatie. Als derde stap begeleiden wij vervolgens intervisies die we voorbereiden met de cliënt en waarbij we steeds de passende techniek of methode zoeken. Maatwerk dus. Tijdens de intervisies zoomen wij met de deelnemers in op hun vraagstukken en richten onze begeleiding op het collectieve leren van de groep en het zelf vinden van een oplossing of een manier om met het probleem te kunnen omgaan.

Onze begeleiding richt zich op het scheppen van de voorwaarden voor een goed leerklimaat die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en verbetering.

Intervisie en coaching op maat, ook voor jouw organisatie

Dankzij onze intervisie en coaching wordt niet alleen een antwoord gezocht voor vraagstukken die in de organisatie leven. Als de organisatie zich deze methoden zelf eigen wil maken, dan kunnen wij ervoor zorgen dat ze in de toekomst zelf in staat zal zijn om soortgelijke vraagstukken op te lossen en verbetering te bewerkstelligen. Wat bovendien bijdraagt aan gevoelens van trots, zelfvertrouwen en zelfrespect.

Onze intervisie en coaching worden altijd op maat gesneden, op een manier die past binnen de organisatie. Je krijgt van ons wellicht geen direct antwoord op je vragen, dat doen we wel in onze advisering, maar leren medewerkers om met behulp van coaching en intervisie zelf de antwoorden te vinden. Klinkt dit als iets dat ook jouw organisatie verder kan helpen? Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Zelf kennismaken met de methode?

AI Practitioners krijgen viermaal per jaar de gelegenheid om via open intervisiebijeenkomsten van het AI Gilde praktijkvragen in te brengen. Er wordt gewerkt in kleine groepen onder begeleiding van een van de coaches van het AI Gilde. Meld je hier aan voor (een van) de bijeenkomsten.

Intervisie en coaching