6 december 2022

Waarderend onderzoek naar de eigen cultuur

Context:
Binnen de leergang Cultuur en Organisatie op Nyenrode bestond de behoefte om naast de focus op verandering vanuit het traditionele (top-down) perspectief een alternatieve aanpak nl. actieonderzoek aan de studenten aan te reiken, om hiermee hun onderzoek benadering een breder karakter te geven. Het AI Gilde werd gevraagd om een interventie te ontwerpen die zowel een methode aanreikte, maar tegelijkertijd ook gebruikt kon worden voor praktische toepassing in hun eigen omgeving, nl. de eigen cultuur op Nyenrode. 

Aanpak:
Voor de leergang werd een interventie ontwikkeld van drie bijeenkomsten. In de  eerste bijeenkomst  in kregen de studenten een inleiding en kennismaking met het waarderend onderzoeken -als alternatief voor de meer traditionele verander methodologieën. In de tweede sessie werd een opdracht geformuleerd waarin studenten met behulp van actieonderzoek hun eigen praktijk gingen onderzoeken. Hiertoe deden ze in groepen onderzoek naar de eigen cultuur op Nyenrode. Over dit praktijkonderzoek werden papers gemaakt en in de laatste bijeenkomst werden de bevindingen van de groepen werden gepresenteerd aan de Dean en het programmabureau. 

Resultaat:
De studenten hebben in de leergang zowel met de theoretische als de praktische toepassing van het waarderend onderzoek kennisgemaakt. Dit heeft hen enerzijds extra bagage gegeven om op een alternatieve manier onderzoek te doen naar in dit geval cultuuraspecten.  Anderzijds hebben ze in concrete aanbevelingen gedaan naar de cultuur van Nyenrode en zijn ze in staat gesteld deze bevindingen te delen met het management, die op haar beurt hiermee concrete verbeteracties heeft ondernomen. 

Waarderend onderzoek naar de eigen cultuur