16 januari 2023

Training waarderende teamcoaching

Context

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amsterdam heeft een poule van interne teamcoaches. Een innovatief concept: collega’s die werkzaam zijn in het primaire proces, zijn voor een aantal uur per week vrijgesteld om naast hun reguliere werk (project) teams te coachen. Deze interne teamcoaches zijn laagdrempelig en signaleren zelf ook makkelijk als er onderlinge samenwerkingsvraagstukken zijn.

Het AI Gilde werd gevraagd om een op maat Appreciative Inquiry opleiding te ontwerpen en te verzorgen. Het doel daarvan was tweeledig: ten eerste om iedereen op eenzelfde niveau van kennis en vaardigheden te krijgen, ten tweede teamontwikkeling voor de eigen groep.

 

Aanpak

Allereerst hebben we alle individuele leden gevraagd naar specifieke opleidingswensen en vervolgens hebben we een intakegesprek met de hele groep gehouden. Om zowel kennis en vaardigheden te oefenen als te werken aan teambuilding werd de eigen praktijk als uitgangspunt genomen voor de training. We ontwierpen in samenspraak met de deelnemers een programma van in totaal vier dagen. Het programma was verspreid over een half jaar, met tussentijdse periode voor experimenteren in de praktijk. Naast de basis van de basis van de Appreciative Inquiry methodiek besteedden we onder meer aandacht aan groepsdynamica, het ‘contracteren’ van een teamcoach-opdracht en het opdrachtgever-opdrachtnemerschap.

Resultaat

Deelnemers waren na afloop erg enthousiast over de training. Niet alleen de vaardigheden waren gegroeid maar vooral ook het zelfvertrouwen om als teamcoach in de eigen organisatie aan de slag te gaan.

 

Training waarderende teamcoaching