6 december 2022

Met 200 collega’s gezamenlijk onderzoeken

Context:
Binnen de Hogeschool Arnhem Nijmegen werd in 2022 een start gemaakt met invoering van resultaatverantwoordelijke teams. Op de faculteit Health hadden hierover al diverse activiteiten plaatsgevonden, maar er miste een duidelijke beeld, alsmede daadwerkelijke betrokkenheid van de medewerkers. Daarom werd de wens uitgesproken om met alle 200 medewerkers gezamenlijk het thema te herdefiniëren en met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis, de toekomstbeeld en de volgende stappen. Het AI Gilde is gevraagd deze belangrijke bijeenkomst te ontwerpen en te faciliteren.

Aanpak:
In overleg met een projectteam van de Hogeschool werd een uitgebreide team bijeenkomst ontworpen, waarin de diverse stappen van het waarderend onderzoeksproces werden doorlopen. Na een inleiding door de voorzitter van bestuur werd door middel van creatieve werkvormen gewerkt aan het creëren en delen  van een gemeenschappelijk toekomstbeeld (droom). Daarna werd in werkgroepen vorm gegeven aan de diverse thema’ die naar voren waren gekomen. In een volgende sessie in een andere samenstelling werden concrete actieplannen gemaakt en gepresenteerd aan het management team. De diverse groepsactiviteiten werden begeleid door leden van het AI Gilde en werden afgewisseld met humorvolle sketches door improvisatietheater.

Resultaat:
Het resultaat was niet alleen een hernieuwd enthousiasme en energie voor het onderwerp resultaatverantwoordelijke teams, maar ook een belangrijke verdiepingsslag aanzien van de betekenis en concrete start van de activiteiten. Door deze dag is verbinding gemaakt tussen de faculteitsmedewerkers en het thema, met name doordat via een  participatieve aanpak de  gezamenlijke ambitie en stappen werden geherdefinieerd. Door deze dag werd het noodzakelijke stevige fundament gelegd voor de invoering. 

Met 200 collega’s gezamenlijk onderzoeken