13 januari 2023

Team Coaching

Context:

Op 1 januari 2021 zijn Sociaal Werkbedrijf DSW, de medewerkers re-integratie en activering en de accountmanagers van het Werkgeversservicepunt van de gemeente Zoetermeer samengegaan in Werkbedrijf De Binnenbaan. Hierdoor ontstonden er nieuwe teams waarin collega’s elkaar al wel en niet kenden. Om de teams een vliegende start te geven, elkaar (s manier van werken) goed te leren kennen en meer gebruik te maken van elkaars talenten, werd het AI Gilde gevraagd om teamcoaching of -intervisie te verzorgen.

 

Aanpak:

Met elk team hebben we een online intake gehouden waarin we nagingen waar de specifieke behoeften van de teamleden voor het team lagen. Op basis daarvan besloten we gezamenlijk welke inhoud, vorm (teamcoaching of teamintervisie) en duur het beste paste bij de wensen van het team. Samen met minimaal één teamlid bereidden we elke sessie voor, waarna wij reflexieve gesprekken rondom persoonlijke waarden, onderlinge relaties, samenwerking en werkwijzen begeleidden.

 

Resultaat:

De teamsessies hebben voor elk team specifieke resultaten opgeleverd; zoals helder de over positie van het team in de organisatie of betere verdeling van werk binnen teams, als ook overeenkomstige resultaten. Deze laatste gaan o.a. over het beter (persoonlijk) leren kennen van elkaar waardoor het vertrouwen en gevoel van veiligheid binnen het team is versterkt; het weten (inzetten) van elkaars talenten i.r.t. het behalen van teamresultaten, het verstevigen van de onderlinge dialoog en het komen tot gedragen besluiten.

 

Team Coaching