13 januari 2023

Gezamenlijk richting geven aan een gewenste toekomst

Context:

“Culture eats strategy for breakfast”. Deze uitspraak van Peter Drucker geeft aan dat strategievorming een proces is. In het proces van strategievorming is het voeren van wezenlijke gesprekken een belangrijk vehikel. In deze bijeenkomsten worden mensen uit alle lagen van de organisatie betrokken om zich een gezamenlijk beeld te vormen over een gewenste toekomst van de organisatie. Vanuit dat gedeelde toekomstbeeld wordt nagegaan hoe deze toekomst werkelijkheid kan worden. Het werken met strategieconferenties in zo’n is een beproefde methode om vernieuwing te initiëren. De afgelopen jaren hebben we met veel plezier strategieconferenties begeleid voor o.a. Axians, ilionx en Dura Vermeer.

Aanpak:

Het gaat bij strategieconferenties om bijeenkomsten waarin mensen vanuit alle niveaus uit een organisatie betrokken worden. In die bijeenkomsten voeren mensen het wezenlijke gesprek waarin perspectieven worden gedeeld en verbonden. Hierdoor vormen zij zich een beeld van een wenselijke toekomst en wordt tegelijkertijd gewerkt aan hun onderlinge verbinding. Kenmerkend voor de strategieconferenties is de participatieve aanpak waarin de gewenste toekomst vormgegeven wordt en waarin prioriteiten en de te maken stappen worden gedefinieerd. Een randvoorwaarde voor succes is dat de ideeën die ontstaan gedurende de wezenlijke gesprekken vorm krijgen in gedragen actieplannen, dat vervolgactiviteiten plaatsvinden en de voortgang wordt gevolgd. Hierdoor groeit het commitment van mensen om daadwerkelijk bij te dragen aan de gewenste toekomst.

Het ontwerpen en begeleiden van strategieconferenties is een uitdaging die we graag aangaan. Bij het inrichten van strategieconferenties werken we samen met betrokkenen om tot een optimale werkwijze te komen. Elke situatie is verschillend en er is geen pasklaar ontwerp voor een conferentie.

Resultaat:

In de strategieconferenties wordt een gezamenlijke basis voor de toekomst gelegd met daarin een duidelijk verhaal waarvoor we gaan en staan als organisatie. Een verhaal dat tevens ondersteund wordt door duidelijke keuzen en prioriteiten. Keuzen die essentie gaan over de volgende vragen: wie zijn onze klanten, wat doen we voor hen en hoe doen we het anders dan de rest? Deze keuzen zijn vertaald in concrete richtlijnen en een select aantal niet conflicterende prioriteiten. Waardoor mensen in de organisatie er in hun dagelijkse beslissingen en acties rekening mee kunnen houden.

 

 

Gezamenlijk richting geven aan een gewenste toekomst