18 mei 2021

‘Veranderen met Appreciative Inquiry’ nodigt uit om aan de slag te gaan! Een boekrecensie

Ons boek ‘Veranderen met Appreciative Inquiry’ is inmiddels al door vele veranderaars gelezen! We krijgen prachtige reviews terug van lezers van het boek. Zo ook een uitgebreide recensie van Carla Verwijs van Managementboek.nl. Zij is managementconsultant met een specialisatie in kennismanagement. Verwijs laat weten hoe dit boek Appreciative Inquiry toepasbaar, uitvoerbaar en begrijpelijk maakt.

De ‘hoe’-kant grondig uitgewerkt

Appreciative Inquiry, ook wel AI, speelt in op het feit dat verandering in organisaties vaak lastig is. Hoe? Dat wordt in dit boek grondig uitgewerkt als je het Verwijs vraagt. “De waarderend facilitator krijgt zoveel handvatten aangereikt, dat het mij ook voor een minder ervaren facilitator uitvoerbaar lijkt.” Zelf heeft Verwijs het alleen nog bij lezen kunnen houden en heeft ze het nog niet zelf kunnen uitvoeren. “Maar de stappen geven mij vertrouwen dat ik hiermee aan de slag kan,” geeft ze aan.

Geen ‘gewone’ verandermethode

Het boek maakt volgens Verwijs ook duidelijk dat AI geen gewone verandermethode is, dankzij het gebruik van metaforen zoals dans en dromen. “AI ziet een gesprek als een dans, waarbij spelers op elkaar reageren,” laat ze weten in haar recensie. Belangrijk hierbij is volgens Verwijs ook het zichtbaar maken waar mensen waarde aan toekennen. Tot zover het eerste deel van het boek.

Voorbereiding

Het tweede deel gaat om de voorbereiding, waarbij facilitator en opdrachtgever samen in gesprek gaan over het ongemak of de wens. Met als startpunt de huidige situatie, wordt er een onderzoek opgezet. En dan komt de uitwerking: deel 3.

De 4 D’s

Het derde deel staat in het teken van de 4 D’s, met als eerste de ‘D’ van ‘Discover’. Verhalen zoeken over het onderzoeksthema door middel van waarderende gesprekken. Discover slaat op het verleden, terwijl de volgende ‘D’, Dream, over de toekomst gaat. Verwijs: “Hoe zien we de toekomst voor ons? We presenteren de toekomst hier op een creatieve manier, denk aan een rollenspel, tekenen, film.” Bij de derde ‘D’, Design, wordt een concreet plan beschreven. Daarnaast wordt nagegaan of het team bereid is de consequenties van verandering te aanvaarden, op basis waarvan er keuzes worden gemaakt. Bij ‘Deliver’, de laatste ‘D’, gaat het om actie. Verwijs licht toe: “Dit is een iteratief proces, want we gaan experimenteren en wat daaruit komt weer bijstellen, zodat een actie leidt tot een nieuwe actie.”

Breed toepasbaar

Het laatste deel gaat in op praktijkvoorbeelden, waardoor volgens Verwijs goed duidelijk wordt dat AI breed toepasbaar is. Van een kerk tot een coach die helpt motivatie te framen, tot kwaliteitszorg op een hogeschool. “Het zijn stuk voor stuk inspirerende voorbeelden. (…) Veranderen met Appreciative Inquiry is echt een leer- en praktijkboek ineen. Het boek bevat veel informatie, gaat flink de diepte in. Daarnaast werken de auteurs de ‘hoe’-kant uitgebreid uit. (…) Het is een boek dat inspireert en uitnodigt om meteen aan de slag te gaan,” beschrijft Verwijs. 

 


Lees hier de complete recensie

‘Veranderen met Appreciative Inquiry’ nodigt uit om aan de slag te gaan! Een boekrecensie