Een verhaal van

Tineke van Lenthe

Tineke van Lenthe

In het afgelopen jaar hebben we de eenheid SoZaWe van de gemeente Zwolle begeleid bij visieontwikkeling. Tineke van Lenthe startte als eenheidsmanager dit proces begin 2013 op met de veelzeggende titel: “SoZaWe, klaar voor de toekomst!”. De wereld om SoZaWe heen verandert namelijk in een snel tempo als gevolg van decentralisatie van wetgeving, de ontwikkeling naar een participatiemaatschappij, digitalisering en de voortdurende economische recessie. Ze vond het belangrijk om, samen met alle belanghebbenden, goed na te denken over hoe je je verhoudt tot die veranderingen en welke weg je daarin wilt gaan. Tineke kiest bewust voor de aanpak van waarderend veranderen om “de stip op de horizon” met alle belanghebbenden uit te denken, vanuit verschillende invalshoeken en belangen, draagvlak te creëren voor een rijke visie. Over het proces zegt ze:

“Als ik terugkijk op het jaar, waarin we op vele momenten en op verschillende manieren actief bezig zijn geweest aan het ontwerpen van de visie, dan voel ik me erg enthousiast over de aanpak. De waarderende aanpak heeft naast een gedragen toekomstvisie ook een positieve invloed op het interne leiderschap, op hoe we omgaan met elkaar en hoe we gesprekken voeren. Vanaf het moment dat we begonnen zijn met Appreciative Inquiry (AI) heeft dat heel veel positieve neveneffecten gehad, en nog steeds. Dat had ik van te voren niet kunnen bedenken. 

Als je doelbewust kiest voor AI, en je wilt dit laten slagen, dan heb je kennis en ervaring nodig van AI. Die ontbrak bij ons. We hebben aan Robbert Masselink van Keynote Consultancy gevraagd ons bij dit traject te begeleiden. Robbert brengt veel kennis en ervaring mee. 

Zonder zijn begeleiding was het niet gelukt op de manier die we voor ogen hadden, namelijk een participatief proces doorlopen met alle belanghebbenden volgens de principes van AI. ”Ik doe dit werk tien jaar en vind het nog steeds leuk omdat ik te maken heb met nieuwe teams en nieuwe processen. Dat geeft veel energie, omdat er een wens van de school is en ik mag op maat, passend bij die groep, samen iets neerzetten. Dat is toch fantastisch!