7 maart 2020

Oplossingsgericht werken gebeurt minder vaak dan je denkt

Vraag het werkgevers, organisaties of managers en je zult bijna altijd te horen krijgen dat zij oplossingsgericht werken. Vraag het een niveau lager in de organisatie en je zult vaak een ander antwoord krijgen.

Oplossingsgericht werken is haast een soort heilige graal voor bedrijven: iedereen wil het, velen claimen het, maar weinigen doen het ook echt. Hoe komt dat toch? Want als iedereen oplossingsgericht wil werken, waarom lukt het dan niet? Wij weten het antwoord op deze vraag en weten bovendien hoe het wel gaat lukken. Wij helpen jouw organisatie hier graag bij.

Waarom oplossingsgericht werken vaak zo moeilijk is


Oplossingsgericht werken is lastig om dezelfde reden waarom elke andere vorm van verandering of optimalisatie zo moeilijk is: gewoonte. Zeker grotere organisaties zijn over het algemeen niet de meest flexibele. Het is, zeker wanneer je als organisatie groeit, niet altijd eenvoudig om die snelle, geoliede en efficiënte machine te blijven als in het begin.

Werkprocessen zitten vaak diep verankerd in het DNA van de organisatie. Dingen gaan nu eenmaal zoals zij gaan. Ze gaan al jaren zo. De werkwijze is vertrouwd en nieuwe gezichten binnen de organisatie worden hierin meegenomen. Soms breekt er echter een punt aan waarop iemand een stap terug doet, observeert en zich afvraagt: werken wij wel oplossingsgericht? Zijn wij wel efficiënt bezig en dragen alle handelingen, protocollen en regels wel bij aan het zo snel, goed en efficiënt mogelijk bereiken van het einddoel? Het is op zo’n moment dat iemand binnen de organisatie zich vaak realiseert: nee, wij werken niet oplossingsgericht.

Het wiel opnieuw uitvinden


Toewerken naar een organisatie waarin oplossingsgericht wordt gewerkt, betekent in zekere zin het wiel opnieuw uitvinden. Processen moeten veranderen. Het vertrekpunt blijft vaak gelijk; het einddoel ook. De weg er naartoe moet echter anders. Efficiënter, sneller en zonder omwegen. Dit betekent in de eerste plaats dat de manier van werken binnen de organisatie zorgvuldig in kaart moet worden gebracht. Hoe zien alle werkprocessen eruit? Vervolgens kun je dit wegzetten tegen het beoogde doel: welke elementen zijn nodig om het doel te behalen en welke elementen zijn juist niet nodig of werken averechts?

Het Nederlandse poldermodel zie je ook in veel organisaties terug. Wij houden van overleggen. In de gemiddelde organisatie zijn werknemers al snel meerdere uren per week kwijt aan meetings. Meetings kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen, maar niet altijd. Veel organisaties moeten opletten dat zij niet verzanden in een meeting cultuur, waarbij voor elke uitdaging of elk vraagstuk een uur in de agenda’s van meerdere personen wordt geblokt.

Oplossingsgericht werken, betekent teruggaan naar de basis. Hoe moet het proces eruit zien om zo snel en goed mogelijk tot het doel te komen? Dit kan betekenen dat het roer behoorlijk om moet.

Leer niet denken in problemen, maar in oplossingen

Wanneer de werkwijze van een organisatie onder de loep wordt genomen, ontdekt men 9 van de 10 keer dat er vooral wordt gedacht in problemen en niet in oplossingen. Oplossingsgericht werken is erop gericht om deze manier van denken en handelen om te draaien. Het gaat uit van eigen kracht, talent en potentieel en leert en stimuleert het zelf vinden van oplossingen. 

Oplossingsgericht denken, betekent dus een verandering in mindset en een verandering van de handelswijze. Het werkt via enkele vaste stappen: de veranderbehoefte wordt uitgesproken, het doel wordt gedefinieerd, er wordt gekeken naar de positieve competenties en aan de hand hiervan worden de stappen bepaald om het doel te bereiken. Vervolgens wordt er systematisch op positieve en voortdurende wijze volgens deze stappen gewerkt en wordt progressie bijgehouden.

Het resultaat van oplossingsgericht werken is niet alleen een snellere realisatie van de doelen. Het draagt ook bij aan een positieve werksfeer, saamhorigheid en hogere capaciteit dankzij toegenomen efficiëntie.

Ook aan de slag?


Klinkt dat goed en wil je ook aan de slag met oplossingsgericht werken? Neem contact op met Het AI Gilde voor een kennismakingsgesprek. Wij leren jouw organisatie graag kennen en vertellen je hoe oplossingsgericht werken ook binnen jouw bedrijf voor een positieve impuls kan zorgen.

Oplossingsgericht werken gebeurt minder vaak dan je denkt