Veranderen met appreciative inquiry

Samen veranderen vanuit een meervoudig perspectief!

In ons boek over appreciative inquiry bieden we managers en professionals een krachtige aanpak voor innovatie en verandering. Het boek geeft een vernieuwende en praktische benadering om antwoorden te vinden op complexe verandervraagstukken van deze tijd. In deze aanpak staat veranderen mét mensen, in plaats van vóór mensen, centraal.

AI_banner3_sticker

Over het boek

Ons boek ‘Veranderen met Appreciative Inquiry’ helpt bij de creatieve aanpak van verandervraagstukken. Niet vóór mensen, maar mét mensen. Het boek begeleidt je bij het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van veranderprocessen, met als bouwstenen transparantie, betrokkenheid en hoogwaardige interactie.

In onze aanpak en werkwijze hebben we aandacht voor verschillen in beleving en belangen. Dat kan ‘gedoe’ opleveren, maar zorgt ook voor de betrokkenheid, verbinding en engagement die zo belangrijk zijn voor verandering. We benadrukken de relationele aspecten van verandering: samen veranderen vanuit een meervoudig perspectief! 

Het boek is:

  • Een doe-boek met niet alleen uitleg, maar ook checklists, oefeningen en praktijkvoorbeelden
  • Een vernieuwend boek dat ingaat op hedendaagse thema’s die in de praktijk spelen bij veranderprocessen
  • Een ethisch boek dat verdergaat dan de functionele kijk op verandering; we staan stil bij de consequenties van verandering met betrekking tot mensen
‘Veranderen met appriciative inquiry’ is geschreven voor veranderaars, coaches, adviseurs, opleiders, managers en studenten die op onderzoekende en waarderende wijze vernieuwing en verandering in organisaties en samenleving willen vormgeven.

Over de auteurs

Dit boek hebben we gezamenlijk geschreven; als team van onderzoekers, organisatieadviseurs en coaches. Samen vormen wij het AI Gilde. Ieder van ons heeft een andere zakelijke achtergrond, maar in onze werkwijze staat altijd de relatie tussen mensen centraal. 

Lees meer over het AI Gilde.

Introductieworkshop

We helpen je graag op weg bij het in de praktijk brengen van het boek. Dat doen we in onze nieuwe workshop ‘Veranderen met Appreciative Inquiry’. Meer informatie hierover volgt binnenkort! Eerst kennismaken met het begrip ‘Appreciative Inquiry’? Dat kan in onze driedaagse basiscursus, die we in 2021 vier keer geven.

Interessant voor een collega?

Is ons boek of de workshop wellicht interessant voor een relatie of collega? Deel deze pagina Voor meer informatie over één van de onderwerpen, neem contact met ons op.