Privacybeleid

In dit beleid wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen over mensen die onze website bezoeken, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze aan anderen kunnen onthullen en hoe we deze beschermen.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, dient de deelnemer 75% van de cursusgelden te voldoen. Indien de cursus reeds betaald is, wordt 25% van het betaalde cursusgeld gerestitueerd.

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus of op de dag van de cursus of bij afwezigheid, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Indien het cursusgeld nog moet worden voldaan, is men het volledige bedrag verschuldigd.

Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de kosten plaats.

Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van een cursus is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van een overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medische verklaring.

In plaats van restitutie van de cursusgelden, is het ook mogelijk dat de deelnemer de gemiste cursusdagen bij een volgende cursus inhaalt, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Bij verhindering van de deelnemer is, na schriftelijke toestemming, vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger voor de eerste cursusdag wordt aangemeld en alleen voor de gehele cursus. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

Annulering dient via e-mail te worden gemeld.
Mocht onverhoopt een docent ziek worden en/of een cursusdag verplaatst moeten worden, dan geeft dit géén recht op gedeeltelijke of gehele restitutie.

Wij behouden het recht voor een cursus/workshop door een andere docent dan vermeld te laten geven. Wij behouden het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod vóór aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van op de hoogte gesteld. De deelnemer kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

De via het inschrijfformulier verstrekte gegevens zullen onder geen voorwaarde aan derden ter inzage worden gegeven.