Ons Team

Wie we zijn en waar we voor staan

We zijn een team van bevlogen professionals die bedrijven, organisaties en netwerken ondersteunt in het realiseren van praktische vernieuwingen en verbeteringen

"Merkbare verbeteringen realiseren die waardevol zijn voor stakeholders"

Wie we zijn

We zijn een team van ervaren organisatieadviseurs, onderzoekers en coaches die werken aan betekenisvolle vernieuwing en verbetering in bedrijven, organisaties en netwerken. In onze aanpak staat de factor ‘Mens’ centraal vanuit de gedachte dat betrokken, geëngageerde mensen voorwaarde zijn voor duurzaam presteren en verbeteren. Hun welzijn en welbevinden is daarbij steeds ons uitgangspunt, en vaak ook doel, in het bijzonder in perioden van vernieuwing en verandering.

Waar we voor staan

Impactvolle vernieuwingen en verbeteringen realiseren die bijdragen aan het duurzaam presteren van bedrijven en organisaties, het welbevinden van mensen en de tevredenheid van afnemers.We willen kennis van en ervaring met actieonderzoek bevorderen als een praktische methode van verandering en (sociale) innovatie. Dat doen we door kennis over te dragen en mensen te trainen in en begeleiden bij actieonderzoek. Zo dragen we bij aan adequate en duurzame veranderpraktijken in bedrijven en organisaties.

Robert Paul Schwippert

Robert Paul Schwippert

Robert Paul is als managementconsultant, trainer en groepsfacilitator gefascineerd door de vraag hoe effectieve samenwerking tussen individuen, teams en organisaties gestalte krijgt.

Nathalie Hugenholtz

Nathalie Hugenholtz

Nathalie is ongedwongen, rustig en onderzoekend. Ze is geïnteresseerd in wat mensen beweegt en hoe zij relaties vormgeven.

Robbert Masselink

Robbert Masselink

Robbert is organisatieadviseur, onderzoeker en trainer. Hij begeleidt bestuurders en managers bij ontwikkelingsvragen op het snijvlak van strategie, organisatie en verandering.

Jeannette de Haan

Jeannette de Haan

Jeannette brengt als organisatieadviseur, coach en trainer mensen en organisaties in beweging.

Marco van Rossum

Marco van Rossum

Marco richt zich op het ontwikkelen van mensen, teams en leiders vanuit de overtuiging dat mensen en hun kwaliteit van samenwerken bepalend zijn voor het succes van organisaties.