Het nieuwe leiderschap in de Nederlandse bestuurskamers

Het reputatiemanagementbureau BHRM heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de crisis op de cultuur in de Nederlandse bestuurskamers, zo valt begin september in het FD te lezen. Deze is niet veranderd, terwijl de bestuurlijke elite aangeeft te streven naar een nieuw type leiderschap in de Nederlandse bestuurskamers: empathisch, dienstbaar en innovatief. Het vindt zichzelf vooral tekortschieten aan zelfreflectie en hun oriëntatie op signalen van buiten de organisatie.

Het artikel suggereert dat de zittende bestuurders de vernieuwing zelf in de weg staan door de jonge generaties de weg te versperren. En de RvC-leden, veelal babyboomers, dragen hun steentje bij door bestuurders te benoemen die vooral op henzelf lijken. Wat kunnen we van dit onderzoek leren?

Het nieuwe type leiderschap in de Nederlandse bestuurkamers

Hebben zij wel de gewenste eigenschappen?

Ten eerste dat de oplossing voor het probleem wel erg voor de hand ligt: vervang de huidige generatie bestuurders en commissarissen voor de opvolgende generatie. Maar wie of wat garandeert ons dat zij wel over de gewenste eigenschappen beschikken? Veel van hen hebben carrière gemaakt in hetzelfde systeem als hun voorganger. Bovendien maakt deze vervanging van personen niet duidelijk welke verandering nodig is in onze leiders.

De leiderschapskenmerken als karaktereigenschappen

Ten tweede dat leiderschapskenmerken opgevat worden als karaktereigenschappen van personen. We gaan op zoek naar de juiste man of vrouw op de juiste plaats en realiseren ons onvoldoende dat deze aspecten relationeel van aard zijn en samen tot stand komen. De ander ontbreekt in dit verhaal over leiderschap.

De gewenste vorm van leiderschap

Ten derde, de gewenste vorm van leiderschap wordt gepresenteerd als een doel op zich en niet als middel tot. Er spreekt geen urgentie uit de wens tot ander leiderschap in de zin dat het bijdraagt aan waardecreatie voor klanten, engagement van medewerkers of sociaal bewust ondernemen. Dat verzwakt het pleidooi voor nieuw leiderschap aan de top. Ten vierde problematiseert het artikel het vraagstuk van het gewenste leiderschap.

Het beschrijft wat er niet is, wat er mis is en wat de vermoedelijke oorzaken zijn. Dat is een mooie wake up call, maar het geeft geen inzicht in de factoren die bijdragen aan het gewenste leiderschap aan de top.

Aanspreekbaar zijn op eigen houding en gedrag

Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter van Inholland, wordt in het artikel geciteerd. Hij biedt een opening voor het banen van de weg naar nieuw leiderschap. Door verbinding te maken met alle belanghebbenden en aanspreekbaar te zijn op eigen houding en gedrag. Ook door als leider meer oog te hebben voor gedrag, cultuur en soft skills en minder stoer te willen zijn.

Ik sluit me daar van harte bij aan en voeg er graag een suggestie aan toe. Namelijk door als leider het nieuwe leiderschap niet in de boardroom te bespreken, maar het zichtbaar en bespreekbaar te maken in de dagelijkse communicatie en interacties met de mensen in de organisatie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Het waarderend werkboek

Het nieuwe waarderend werkboek komt er aan

Met trots kunnen we je melden dat in het najaar het waarderend werkboek in een volledige ‘nieuwe jas’ verschijnt. Het werkboek bestaat nu alweer bijna 10 jaar en is uitgegroeid tot eenå standaardwerk voor het toepassen van appreciative inquiry in de praktijk. Het wordt niet alleen door veranderaars, coaches, adviseurs, opleiders en managers gebruikt, ook in opleidingen is het boek niet meer weg te denken. Het boek, uitgebracht in 2011 door Gelling Publishing, is op managementboek.nl een echte ‘evergreen’ met maar liefst 225 dagen in de top 100 en een 40e plaats als toppositie.

Read More »

Intervisie en coaching

Er zijn tal van manieren om in een organisatie te zorgen voor verbetering. Het inschakelen van externe kennis is daarbij een beproefde methode. Dit kan

Read More »
moreel leiderschap

Wat is moreel leiderschap?

Moreel leiderschap is een van de meest ongrijpbare aspecten van leidinggeven. Het is niet zo dat je moreel leiderschap niet kunt aanleren. Het is wel

Read More »