Consulteren en Faciliteren

Consulteren en Faciliteren

Het AI Gilde consulteert en faciliteert rondom complexe verandervraagstukken. Dit zijn vraagstukken waarbij er op voorhand niet zomaar een ‘beste’ of ‘juiste’ oplossing voorhanden is. Of waar ondanks diverse pogingen nog geen verandering is gerealiseerd. Dit zijn bij uitstek de vraagstukken waar AI Gilde zich op richt. Bijvoorbeeld organisaties waar een nieuwe structuur is ingevoerd, maar waar de onderliggende patronen nog niet zijn veranderd. 

Kenmerkend voor deze situaties is dat zij vragen om een onderzoekend proces waarin groepen actief met elkaar participeren om de beste volgende stap te bepalen. Onze expertise ligt in het faciliteren van een proces van actie en reflectie waarin betrokkenen steeds hun ervaringen spiegelen, nieuwe inzichten ontwikkelen en acties bepalen. 

In deze aanpak staan relaties centraal. We kijken specifiek naar zaken zoals erkenning, onderlinge verbondenheid en individuele betrokkenheid. In onze optiek zijn deze elementen namelijk niet alleen de sleutel tot het effectief realiseren van de gewenste verandering, maar we willen hiermee ook bijdragen aan de ontwikkeling van gezondere organisaties, meer betrokkenheid en een hogere motivatie bij de medewerkers. 

Onze begeleiding leidt tot nieuwe denk- en doe-patronen van mensen. Betrokkenen ontwikkelen tijdens het onderzoek nieuwe opvattingen over de verandering, hun werk, zichzelf en elkaar. En creëren zo met elkaar nieuw perspectief op zowel inhoud als samenwerking. Daarmee heeft onze consultering een wezenlijk ander karakter dan een advisering op basis van een planmatige aanpak, waarin door een kleine groep mensen een oplossing wordt bedacht die door een (andere) grotere groep dient te worden uitgevoerd. 

Deze ‘andere’ aanpak vraagt van betrokkenen kritisch denkvermogen, een nieuwsgierige en onderzoekende houding en het vermogen om tegengestelde ideeën naast elkaar te durven laten bestaan. Onze begeleiding leidt tot impactvolle vernieuwingen en verbeteringen die bijdragen aan het duurzaam presteren van bedrijven en organisaties, het welbevinden van mensen en de tevredenheid van afnemers .