Community of Practice (CoP)

Community of Practice (CoP)

In onze CoP werken en leren we graag samen met andere professionals die onze visie op Relational Change delen en in praktijk verder willen brengen.

Wat beogen we?

Ons doel is het bevorderen van een relationele insteek bij het organiseren en veranderen. Onze CoP wil de kennis en vaardigheden ontwikkelen om dat te doen en richt zich op veranderaars, adviseurs en facilitators in organisaties die zich hiermee bezighouden.

De CoP ‘Relational Change’ biedt gelegenheid om die kennis en ervaringen toe te passen, hiervan te leren en daarmee elkaars vaardigheden en kwaliteiten te verbeteren.

Wat is het?

Onze CoP biedt een open en experimentele leeromgeving. Wij creëren een ontmoetingsplek waar we als professionals praktijkanalyses delen, elkaar informeren en adviseren en nieuwe praktijken ontwikkelen. We kijken naar zaken zoals erkenning, onderlinge verbondenheid en individuele betrokkenheid omdat deze de relationele aspecten van verandering belichten. 

We bouwen voort op de bestaande kennis en ervaringen van CoP-leden, zodat ze elders kunnen worden toegepast. Door de vrije uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen willen we een nieuw en gedeeld repertoire ontwikkelen van casuïstiek en interventies. Hiermee kunnen we slimmer, sneller en beter werken aan het realiseren van duurzame resultaten en een gezond werkklimaat.

Voor wie is het?

Onze CoP bestaat-uit collega consultants en facilitators die, bij voorkeur nadat hij/zij een opleiding of masterclass bij ons heeft gevolgd, zich voor langere tijd willen verbinden aan het Gilde. Bijvoorbeeld door het verdiepen en verbreden van kennis en methoden op het gebied van Relational Change. Anderzijds nodigen we professionals uit die in een organisatie werkzaam zijn en vanuit hun interne positie het werk op een relationele manier willen organiseren of veranderen. 

Samen vormen we een groep mensen dat veranderen opvat als mensenwerk en derhalve communicatie, interactie en samenwerking als belangrijke ingrediënten van verandering. Leden van onze CoP focussen op de onderlinge educatie, staan open om persoonlijk en professioneel verder te groeien, willen duurzame resultaten boeken en zijn in een positie om impact te hebben op (de eigen) organisatie(s) en hun omgeving.

Wat bieden we?

  • Vergroting van kennis en kunde vergroten door middel van trainingen, masterclasses en workshops door de beste specialisten binnen het vakgebied van AI en Relational Change. Natuurlijk worden community leden als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen en trainingen. 
  • Speciale themamiddagen met als doel nieuwe kennis te ontwikkelen rondom relational change aan de hand van actuele vraagstukken.
  • Regelmatig mogelijkheden voor intervisie met daarbij ruimte om praktijkcases in te brengen. 
  • CoP als ‘Ervarings lab’: We gebruiken het CoP om nieuwe interventies te testen en er gezamenlijk op te reflecteren.