Coaching

In lijn met het consulteren en faciliteren van organisaties, vindt in sommige trajecten ook coaching plaats. We bieden coaching aan om zowel individuen als teams te helpen hun ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken of een gewenste relationele verandering te realiseren. Indien de coaching onderdeel vormt van een breder organisatievraagstuk, nemen we dat vraagstuk uiteraard mee als onderdeel van de coaching. 

Individuele coaching

Tijdens individuele coaching helpen we de coachee meer inzicht in zichzelf te krijgen, alsmede gedragspatronen te herkennen en te benoemen. Dit stelt hem of haar beter in staat keuzes te maken en zijn eigen stappen te zetten, gerelateerd aan de coach vraag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, relaties, ambities, eventueel in relatie tot een organisatievraagstuk dat speelt. Hierbij maken we vooral gebruik van actieonderzoek waarbij we samen zowel waarderend als kritisch onderzoeken op welke wijze je het beste verandering kunt aanbrengen binnen het thema of vraagstuk. 

Team coaching

Bij teamcoaching richten we ons op de interactie tussen de leden van een team zoals deze zich daadwerkelijk manifesteert, eventueel in relatie tot een organisatievraagstuk dat speelt. Waar versterken en beperken de teamleden elkaar? Hoe spelen machtsverhoudingen een rol? 

Hoe spreken we met elkaar over de verandering? En hoe betrokken zijn leden bij het doel of de opgave van het team? We kijken dus specifiek naar zaken zoals machtsverhoudingen, erkenning, identiteit, onderlinge verbondenheid, individuele betrokkenheid en samenwerking en interveniëren hierop zodat uiteindelijk de teameffectiviteit en het werkplezier vergroot wordt.