Appreciative inquiry in de praktijk

Hoe werkt Appreciative inquiry in de praktijk en wat is het resultaat? Lees hier over de toepassing en ontwikkeling.

Elke ontwikkelmethode of -filosofie gaat gepaard met bepaalde vooroordelen. Dat geldt ook voor AI, appreciative inquiry. Bedrijven die hebben gewerkt volgens deze methode zweren er inmiddels bij.

Dat was, voordat zij precies wisten wat AI inhoudt, misschien wel anders. Wie leest of hoort over AI, zal direct kunnen indenken welke voordelen dit voor organisaties kan bieden.

Nu wordt er door sommigen ook wel eens gedacht dat appreciative inquiry (een beetje) soft of zweverig zou zijn. Niets is minder waar dan dat. Appreciative inquiry in de praktijk heeft zich bewezen als een uitermate krachtige veranderaanpak.

AI legt geen regels van bovenaf op

Hoe tevreden uw medewerkers ook zijn: zij zien altijd ruimte voor verbetering. Om dit te bewerkstelligen wordt er vaak een beroep gedaan op kennis van buitenaf. Het inschakelen van externe hulp houdt dan in dat er een expert binnen wordt gehaald die als het ware regels van buitenaf oplegt: “zo gaan we het doen”. Hoewel dit in veel gevallen goed werkt, is het niet de enige, en ook niet de voorkeursmanier om verandering in gang te zetten. (in elke organisatie op elk gebied te zorgen voor verandering of verbetering.)

Appreciative inquiry rekent af met deze expertaanpak die lang niet door alle medewerkers wordt toegejuicht. Verandering vindt het liefst van binnenuit plaats: als mensen zelf ideeën hebben over verandering, waarom zou dan een ander moeten vertellen wat daar goed of slecht aan is en hoe deze gerealiseerd moet worden? Dat wat vaak gezien wordt als de zachte kant van AI, namelijk het op een positieve manier uitgaan van intern aanwezige ideeën en talent, zorgt juist voor hard resultaat. Mensen voelen zich gehoord en worden gemotiveerd om ownership te pakken.

Hoe gaat appreciative inquiry in zijn werk?

Ook bij Appreciative inquiry in de praktijk is er natuurlijk sprake van externe kennis. De aanpak is er echter niet op gericht om kennis te implementeren, maar juist om de kennis die intern al aanwezig is naar boven te halen en maximaliseren. AI vertelt mensen niet wat zij moeten doen: het verschaft hen een proces met heldere stappen om zelf met oplossingen te komen.

Een AI-coach ziet erop toe dat de aanpak optimaal werkt. Samen met de organisatie worden de veranderwensen in kaart gebracht. Vervolgens krijgen alle medewerkers de mogelijkheid om hun eigen ideeën hierover naar voren te brengen. Wat zijn hun ervaringen? Wat vinden zij goed gaan in het bedrijf? Hoe was dit in het verleden? Welke stappen moeten er genomen worden om die stip aan de horizon te realiseren?

In het gehele proces wordt uitgegaan van positiviteit en waarderende conversaties. Veel te veel methodes kijken naar wat er allemaal fout gaat en wat er niet kan; wat nu als er juist gekeken wordt naar wat wel goed gaat en hoe de ambities, passies, vaardigheden en ideeën van medewerkers kunnen worden gebruikt om de gewenste verandering te realiseren? Dat is wat AI doet.

Het resultaat? Draagvlak en positieve verandering

Door de inclusieve werkwijze van AI – ieder individu wordt gehoord en aangemoedigd zich te ontplooien – ontstaat er eensgezindheid. Door nadruk te leggen op het delen van aanwezige kennis, ervaringen, ideeën en wensen worden muren geslecht en groeit de onderlinge verbondenheid in de organisatie. Het zorgt bovendien voor nieuwe inzichten, breed draagvlak en een veel efficiëntere wijze om veranderingen en resultaten te bewerkstelligen.

Appreciative inquiry is geschikt voor elke organisatie omdat de concrete invulling ervan geheel door de organisatie zelf wordt bepaald. Investeren in een appreciative inquiry training of traject is dus ontzettend waardevol: opgedane kennis blijft behouden in de organisatie en nieuwe uitdagingen en veranderwensen kunnen met behulp van AI worden aangepakt. Met andere woorden: appreciative enquiry is wellicht wel de meest effectieve en duurzame vorm van verandermanagement die er is.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Het waarderend werkboek

Het nieuwe waarderend werkboek komt er aan

Met trots kunnen we je melden dat in het najaar het waarderend werkboek in een volledige ‘nieuwe jas’ verschijnt. Het werkboek bestaat nu alweer bijna 10 jaar en is uitgegroeid tot eenå standaardwerk voor het toepassen van appreciative inquiry in de praktijk. Het wordt niet alleen door veranderaars, coaches, adviseurs, opleiders en managers gebruikt, ook in opleidingen is het boek niet meer weg te denken. Het boek, uitgebracht in 2011 door Gelling Publishing, is op managementboek.nl een echte ‘evergreen’ met maar liefst 225 dagen in de top 100 en een 40e plaats als toppositie.

Read More »

Intervisie en coaching

Er zijn tal van manieren om in een organisatie te zorgen voor verbetering. Het inschakelen van externe kennis is daarbij een beproefde methode. Dit kan

Read More »
moreel leiderschap

Wat is moreel leiderschap?

Moreel leiderschap is een van de meest ongrijpbare aspecten van leidinggeven. Het is niet zo dat je moreel leiderschap niet kunt aanleren. Het is wel

Read More »