Studiedag: Better Governance

Datum: 24 maart 2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Zeewolde

Raden van Toezicht en Clientraden die hun functioneren anders willen vormgeven, meer betrokken en multidisciplinair en minder op de korte termijn, vervallen gemakkelijk in oude patronen, zeker als de onderwerpen lastig en spannend worden. Hoe houd je op die momenten het doel voor ogen om andersoortige gesprekken te blijven voeren die een andere impact beogen?